İnsan Kaynakları Raporlamaları uzun yıllardır mevcut durumu görebilmemiz ve gidişatı takip edebilmemiz için meslektaşlarımız tarafından yapılmaktaydı.  Günümüzde bu çalışmalar derinleştirilerek iş süreçleriyle ilişkilendirilmeye ve öngörü sağlamaya yönelik olarak geliştirilmekte. Eskiden bir ekip üyesi diğer işlerinin yanında raporlama ve analiz ile de ilgilenirken bugün büyük ve kurumsal şirketlerde bu rolde görev alan meslektaşlarımız olduğunu görüyoruz. Bu alanda verilen eğitimlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Geçmişte çalışan sirkülasyonu, görüşülen aday sayısı, işe alınan kişi sayısı, çıkış nedenleri ve adam başına düşen eğitim saati gibi birkaç slayt ile sınırlı kalan raporlamalar artık yerini detaylı analizlerle birlikte süreç iyileştirme önerilerinin birarada sunulduğu çalışmalara bıraktı. Raporlamalarda kullanılacak verilerin sağlıklı olmasına yönelik gereksinimler de dijitalizasyon ile birlikte insan kaynakları yazılımlarının önemini arttırmış durumda.

Yazılımlar kullanılsın ya da kullanılmasın elimizdeki veriyi değerlendirerek gerçekçi ve uygulanabilir sonuçlar alabilmek için raporlama yapan kişinin hem analitik anlamda güçlü olmasında hem de şirketi ve bu rakamları oluşturan gerçekleri bilmesinde fayda var. Her ne kadar rapor rakamlardan meydana gelse de işimizin temelinde insan var.

Analizleri detaylandırdıkça   bir önceki sene gerçekleştirdiğiniz operasyonel planlarınızı gerçekleştirip gerçekleştiremediğimizi, iş süreçlerimizin planlarla mı sürprizlerle mi ilerlediğini, çalışanlarımızın ne istediklerini ve bu taleplere yönelik aksiyon alınıp alınmadığını, çalışan sirkülasyonu oranından da öte bu sirkülasyonun performansı nasıl etkilediğini, görüştümüz kişi sayısından ziyade işe alımda kendi zamanımızı ve yöneticilerimizin zamanını ne kadar verimli kullandığımızı ve görüşme sürecimizin karşılıklı olarak ne kadar verimli geçtiğini görebiliyor ve ölçtükçe geliştirebiliyoruz. Bunun da ötesinde yıllar geçtikçe bu raporlamalar ışığında geleceği de görür hale geliyoruz ki tam bu noktada insan kaynakları artık bir destek birim olmaktan çıkıp çözüm ortağı şapkasını takmış oluyor.

Ölçmekten ziyade neyi ölçtüğümüz ve bu ölçümlerin  iş süreçlerini nasıl etkilediği önemli olduğu için tüm meslektaşlarımı ölçtüklerini bir kez daha değerlendirmeye davet ediyorum.

Saygılarımla,

Melis Tifitkci

Reklamlar