İşten ayrılan kişilerin birçok ayrılık nedeni olmakla birlikte önemli bir kısmı kendilerini daha fazla geliştiremiyor olmaları nedeniyle motivasyonlarını kaybediyorlar ve yeni deneyim arayışına giriyorlar.

Eğitim programları ile çalışanların gelişimine destek olurken bugünü düşünmenin ötesine geçebilen şirketler çalışan memnuniyetinde öne çıkıyorlar ve çalışan sirkülasyonunda daha az sıkıntı yaşıyorlar. Çalışanını sadece mevcut pozisyonu için yetiştirmek “hiç yoktan iyi” olsa da çalışanlar hayallerindeki yere ulaşmalarına destek olacak şirketleri tercih ediyor. Bir sonraki, potansiyel pozisyonları için hazırlandıklarını görmek onları motive ediyor ve şevklendiriyor. Böylece iş tatmini ve bağlılık artıyor, kendilerini çok daha güvende hissediyorlar.

Bu bakış açısıyla eğitim programını geliştirebilmek için stratejik yedekleme planları ve çalışanların sahiplendiği kariyer planları dikkate alınıyor. Bu plana göre gelecek pozisyonlarda ihtiyaç duyulacak yetkinlikler, bilgi ve beceriler düşünülerek eğitim planı hazırlanıyor. Eğitim planı içerisinde online eğitimler, sınıf içi eğitimler, iş başı eğitimler ve rotasyon programları yer alabiliyor.

Eğitim planını sadece o günün ihtiyacına göre değil de geleceğe yatırım olarak ele alan şirketler kazanmaya devam ediyor.

Sevgilerimle

Reklamlar