Şirketlerde yenilikçi uygulamalar ile stratejik insan kaynakları yönetiminiin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ve yöneticiler tarafından kabul görmüş bir gerçek.  Şirketlerin inovasyonu önceliklendirmesi nasıl olmazsa olmaz ise İnsan Kaynakları ekiplerinin de inovasyonu önceliklendirmesi  de bir o kadar önemli. İnsan Kaynakları ekipleri bu sürecin yönetiminde sistemli ve başarılı oldukça bu bakış açısı şirketin geneline de yayılmakta.

İnovasyonu destekleyen bir İnsan Kaynakları yönetiminde inovasyon bir AR-GE departmanında çok daha farklı elbette. Teknik gelişmeler her ne kadar önemli olsa da bundan daha da önemlisi İnsan Kaynakları uygulamalarının şirket kültürüne ve çalışanların tutum ve davranışlarına olabilecek etkileri.

İnovasyon kültürünü yayabilmek için ilk başta objektif olmak gerekiyor. Fikir paylaşımında çalışanın gözünü korkutan unsurlar var mı gözden geçirmeli dürüstçe. Eğer böyle bir durum varsa önce bunu yıkmalıyız ki ardından yenilikçi fikirlerin paylaşımını arttıracak, teşvik edici uygulamaları sağlıklı bir şekilde hayata geçirebilelim. Bu uygulamalara gösterilen ilgi az olsa bile, küçük başarıların ödüllendirilmesi zaman içerisinde uygulamanın kabul görmesini sağlayacaktır.

Sadece İK uygulamaları yeterli değil malesef. Yöneticilerin bu bilinci ekiplerine yaymaları, en küçük yenilikçi fikri bile en azından takdir ederek çalışanların yeni uygulamalara olan inançlarını geliştirmeleri beklenmekte.

Amacımız çalışanların tutum ve davranışlarını değiştirmekken çalışanların profilini göz ardı etmek olmaz. Ekip içerisinde ne kadar farklı niteliklere sahip, farklı yaşlarda, farklı deneyimlere sahip kişiler varsa o kadar farklı bakış açıları, o kadar çok yeni fikirler ve bir o kadar yenilikçi uygulamalar üretilebilecek ve böylece inovasyon  mevcut kurum kültürünün bir parçası haline gelecektir.

Şirketlerin geleceği, ülkemizin geleceği, kendi geleceğimiz, bugünün çocuklarının geleceği için inovasyona hizmet eden insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek de bizim görevimiz olsa gerek.

Sevgilerimle

Reklamlar